Sretenje

Čet, 01/03/2012 - 21:03 -- MRS

Prilog Ljiljane Sinđelić Nikolić

U Srbiji se 15. februara obeležava Dan državnosti a Srpska pravoslavna crkva toga dana proslavlja praznik Sretenje. Dan državnosti Srbije se proslavlja kao spomen na dan kada je 1804. godine dignut Prvi srpski ustanak u Orašcu i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdat i zakletvom potvrđen prvi Ustav Knjaževstva Srbije. Te davne 1804. godine, na crkveni praznik Sretenje, Srbi su se dogovorili da podignu ustanak protiv vekovne turske vladavine.

Prvi srpski ustanak ugledni Srbi tog doba su dugo pripremali, na tajnim sastancima, daleko od očiju Turaka a za vođu su odabrali Đorđa Petrovića, od Turaka prozvanog Karađorđe, odnosno Crni Đorđe. Karađorđe je bio trgovac, ali i veliki borac protiv Turaka. Učestvovao je kao dobrovoljac u autrijsko turskom ratu (1788. – 1791.) na strani Austrije, priključivao se hajducima (odmetnicima) koji su iz šuma napadali Turke. U mestu Orašcu, sedamdesetak kilometara od Beograda, u znak sećanja na ovaj važan događaj iz srpske istorije, podignut je spomenički kompleks. Povodom praznika u Orašcu se održavaju Akademije, književni susreti, na groblje se polažu venci.

Danas se obeležava i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine donet prvi Ustav Knjaževstva Srbije, nazvan „Sretenjski ustav“. Knez Miloš Obrenović je, toga dana u besedi, povodom usvajanja Ustava rekao: „Opštenarodna prava koja će svaki Srbin uživati prostrano su i onako opisana kako samo čovečanstvo određuje. U njima ćete naći da je ličnost svakog Srbina slobodna i da je svaki Srbin gospodar od svog imanja.“ Sretenjski ustav je bio potpuno u skladu sa ustavima najrazvijenih evropskih zemalja. Imao je 142 člana i ozakonio podelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku.

Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja praznik Sretenje, događaj iz života Isusa Hrista. Naime, kada je Isus napunio četrdeset dana njegova majka Marija i Josif odveli su ga u Jerusalimski hram, da se nad dečakom obavi propisani obred. U hramu je bio i pobožni starac Simeon, kome je Bog obećao da neće umreti dok ne vidi Gospoda Isusa Hrista. Starac uze Bogodete, blagoslovi ga i zahvali se Bogu što mu je omogućio da vidi Spasitelja pre svoje smrti. Praznik Sretenje je zapravo podsećanje da je uvek vreme da se čovek susretne sa Bogom. Kao što se starac čistog srca Simeon susreo sa Isusom Hristom, tako i danas svako može, samo ako poželi, da ima svoje sretanje sa Bogom, a to sretanje se dešava u čovekovom srcu kada oseti ljubav prema Bogu i ljubav prema ljudima. To je zapravo suština proslavljanja današnjeg praznika.

Za ovaj praznik su vezana i brojna narodna verovanja, kaže se u narodu da se toga dana sreću zima i leto. Zanimljivo je da se smatra da na Sretenje medvedi izlaze iz svoje jazbine i pogledaju na sunce, ako spaze svoju senku vraćaju se u jazbinu da produže spavanje jer će zima potrajati, ako je ne vide, kreću u šumu da traže hranu.

Kategorija: